Klubbdommerkurset er det første kurset i dommerpyramiden.
Kurset arrangeres lokalt i klubber og er et lavterskelnivå

Målgruppen:
•De som ønsker å dømme kamper i barnefotball
•De som ønsker å bli mer kjent med regler for barnefotballen
•De som ønsker å bidra inn i egen klubb Læringsmål

Læringsmål:
•Viten om spillereglene i barnefotballen.
•Bli oppmerksom på rolle som veileder for spillere i barnefotballen.
•Er oppmerksom på krav som stilles til klubbdommer

Krav til deltakerne:
•En klubbdommer bør være 13 år eller eldre
•Være medlem av en klubb/idrettslag o.l.

Klubbdommerkurset er første trinn til det å være fotballdommer, etter gjennomført teorikurs skal kurseleven fungere som klubbdommer.

Påmelding enten til Ståle Sve Rian (99709987) eller Camilla Rosvold (48234506)