Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 11.04 2023.

Sakliste

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtesekretær
  3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
  4. Godkjenne innkallingen og saklisten
  5. Behandle avdelingens årsmelding
  6. Behandle innkomne saker
  7. Valg

 

For mer informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.

Mer informasjon om årsmøtet finnes på klubbens hjemmeside: www.leksvikil.no

 

-styret i ski- og friidrettsavd.