Sakliste:
1. Valg av møteleder
2. Valg av møtesekretær
3. Godkjenne stemmeberettigede
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
5. Godkjenne innkallingen og saklisten
6. Behandle avdelingens årsmelding
7. Behandle avdelingens årsregnskap
8. Behandle innkomne saker
9. Behandle avdelingens treningsavgifter
10. Behandle avdelingens budsjett for 2023
11. Valg

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet fremmes til styret ved leder på e-postadr. leder.svomming@leksvikil.no

Frist til å melde inn saker er tirsdag 7. mars.