Saksliste:

  1. Godkjenne innkallingen og saklisten
  2. Behandle avdelingens foreløpige årsmelding
  3. Behandle avdelingens årsregnskap
  4. Behandle avdelingens treningsavgifter
  5. Behandle avdelingens budsjett for 2023

Saker som ønskes behandlet i møtet må være styret i hende innen søndag 12. februar.