Leksvik idrettslag ved fotballavdelingen, arrangerer sitt årlige møte for medlemmer i avdelingen.

Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 28.02.2023.

Sakliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets nettside senest én uke før møtet.

For mer informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.

-styret i fotballavdelingen-

Bilde: Anoko at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons