Til tider noe utfordrende føre, men slik er uteidretten.

116 deltakere fullførte årets Leksvikrenn og kretsmesterskap.

Vi takker deltakere, foresatte og foreldre som bidro til god stemning under arrangementet.

En spesiell stor takk til alle våre frivillige som velvillig stiller opp og gjør arrangementet komplett!