Detaljer med tidspunkt og dager vil bli oppdatert så fort vi har det avklart med kommunen. 
Det skal også ligge oppdatert informasjon på Indre Fosen sin hjemmeside til en hver tid.
Oppstart vil bli annonsert via LIL sin facebookside.
 
Oppstart svømmetrening høsten 2022
Oppstart for alle grupper i svømmeavdelingen vil bli annonsert når vi har en konkret dato.
Det vil bli oppstart senest i november 2022
 
Badevakter og trenere
Svømmeavdelingen trenger flere badevakter for å kunne opprettholde tilbud til svømmeopplæring, trening og Folkebad.
Ta kontakt med Ingrid Hagen Aunet, mobil: 48206009 eller send e-post til leder.svomming@leksvikil.no
 
 
Mvh 
Ingrid Hagen Aunet