17 deltakere fra Leksvik, Inderøy og Åfjord bidro med treningsiver, godt humør og sosialt samvær gjennom to økter, avbrutt med mat og kvile mellom øktene.

Rulleski ved Testmann Minne

Noen var med på rulleski ved Testmann Minne skole, mens andre hadde barmarkstrening ved skisenteret.
Andreøkta ble avslutta med den tradisjonelle myrfotballen.

 

Julie Victoria Berg tok turen over fjorden og bidro som trener, sammen med noen av foreldrene.

Samtidig med treningsøktene for barna, bidro foreldre og foresatte med dugnad i form av maling og rydding av bygningsmassen og småhogst i og rundt anlegget. Og ikke minst en gjeng på kjøkkenet som nok en gang ordnet fantastisk mat til alle sammen.


Vi vil takke alle som bidro under samlingen - uten hjelp fra dere får vi til lite. Også en takk for besøket fra våre deltakere utenfor egen klubb - alltid hyggelig å treffes!