Leksvik idrettslag ved ski- og friidrett, arrangerer sitt årlige møte for medlemmer i avdelingen.
Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 19.04 2022.

Sakliste

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtesekretær
  3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
  4. Godkjenne innkallingen og saklisten
  5. Behandle avdelingens årsmelding
  6. Behandle innkomne saker
  7. Valg

 

For mer informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her i forkant av møtet.