Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 22.02.22. Sakliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets nettside senest én uke før møtet.

For mere informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.