Møtet avholdes mandag 21. februar 2022 kl 20:00 i klubbhuset ved Leksvik skisenter.

Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 18.02.2022 og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets/ avdelingens nettside fortløpende før møtet.

Saker til behandling:

  1. Balanse og resultatregnskap 2021
  2. Forslag til budsjett 2022
  3. Forslag til treningsavgift 2022

 

Andre årsmøtesaker behandles i ordinært årsmøte for avdelingen i april

-styret i ski- og friidrettsavdelingen -