Det gjennomføres førstehjelpskurs i Smia torsdag 25. november kl 16.30-18.30.

Gjennomfører du dette kurset kan du stille som ekstravakt i bassenget. Dette hjelper oss mye i forhold til å få åpnet Folkebadet. Det vil alltid være godkjent badevakt for anlegget i tillegg til "førstehjelpsvakten". Vi trenger også hjelp til billettsalg.

Ta kontakt med Irene R. Ruud (95 02 38 75) eller send mail til leder.svomming@leksvikil.no