Svømmeavdelinga trenger flere badevakter for å kunne opprettholde tilbud til svømmeopplæring, trening og starte opp Folkebadet igjen. Ta kontakt med Anne Lise Sætre mobil: 95924148 eller send mail til leder.svomming@leksvikil.no