Klubbadmin - nytt medlemssystem i 2021

Det er styret i idrettslaget som har vedtatt å ta i bruk Klubbadmin som medlemssystem fra og med 2021.
Medlemmer kan nå enkelt administrere sitt medlemskap selv (selvbejening).

Du registrerer deg selv med "minidrett" og logger på for å melde deg inn- eller ut av medlemskapet.
Det er også mulig å betale for medlemskontingenten som innlogget.

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.

Familiemedlemskap

Foreldre kan registrere sine egne barn selv - men må melde i fra til admin@leksvikil.no dersom de ønsker å motta familimedlemskap.

Medlemskontingenten er sendt

Faktura med medlemskontingenten i 2021 er sendt ut til medlemmene 11. juni 2021 og den kommer kun på e-post fra i år av. De som mangler e-postadresse blir kontaktet for etterregistrering.

Oppdager du feil eller ønsker å endre på noe kan du kontakte oss på admin@leksvikil.no

Se satsene for medlemskap i Leksvik IL