Det ekstraordinære årsmøtet er del av den årlige møteaktiviteten der avdelingene ski og friidrett og håndball skal behandle årsmeldinger og årsregnskaper for 2020.

Sted: klubbhuset i Trøa.
Tid: Mandag 7. juni 2021 kl. 18:00.

Av hensyn til smitte kreves det påmelding for å delta i årsmøtet. Er du ikke på forhånd registrert som deltaker kan du ikke delta på årsmøtet.

Påmeldingsfrist er kl. 12:00 på møtedagen.

Påmelding til årsmøtet

 

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av saklisten
  5. Behandle årsberetning og årsregnskapet 2020 for ski, friidrett og håndball

 

 

Se også:

Lov og organisasjonsplan