Møtet arrangeres iht. gjeldende smittevernbestemmelser. Alle møtedeltakere må melde seg på møtet på forhånd, se link til påmeldingsskjema. Det er mulighet for digital oppkobling til møtet dersom du ønsker/velger det i påmeldingen.

Tidspunkt

Tirsdag 4. mai kl. 19.00

Sted

Møterommet i Smia.

Link til påmeldingsskjema

Innkommende saker må sendes til leder Merethe K. Dahl eller skrives i påmeldingsskjemaet. Frist for innsending av saker er 28.04.21.

Saksliste

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to representanter til å godkjenne protokollen
  3. Godkjenne innkallingen og saksliste
  4. Styrets beretning
  5. Behandle innkommende forslag og saker
  6. Regnskap 2020
  7. Budsjett 2021
  8. Styrets sammensetning
  9. Valg av styre 2021/2022