SVØMMETRENING I SMIA 

Coronarestriksjonene har gjort at Leksvik svømmeavdeling har hatt redusert tilbud. Vi har til nå kun hatt treninger for mellomtrinn og ungdomstrinn, etter at voksensvømminga måtte avlyses 

Vi endrer litt på treningstidene slik at vi kan gi tilbud også til 1.-4. klasse: 

 

ENDRET TRENINGSKLOKKESLETT:    

Gjelder fra uke 15: 

Mellomtrinn mandag og torsdag 18.15-19.15 (INGEN LEDIG PLASSER) 

Ungdomstrinn mandag og torsdag 19.45-20.45 (LEDIG PLASS) 

 

NYE GRUPPER: 

1.-2. klasse mandager 17.00-17.45 (må være ferdig i garderoben 18.00) 

3.-4. klasse torsdager 17.00-17.45 (må være ferdig i garderoben 18.00) 

 

Vi ønsker å presisere at dette er svømmetrening, med opplegg tilpasset aldersgruppen. Det er i utgangspunktet max 10 plasser per gruppe, dette pga at det ikke er mulighet for foreldre/foresatte og være til stede i garderobe/svømmehall. 

 

Påmelding sendes til leder.svomming@leksvikil.no  ,innen fredag 9/4. 

(Påmelding gjelder ikke de som allerede har plass på mellomtrinn- og ungdomstinnsgruppene) 

Oppgi klassetrinn, navn på barnet og kontaktinfo til foreldre/foresatte. 

Dere vil bli kontaktet i forhold til oppstart. Ved stor påmelding kan vi risikere at ikke alle får plass. Tidligst oppstart i uke 15, avhenger av godkjenning i forhold til smittevern. 

 

Vi tar forbehold om endringer i forhold til coronarestriksoner. 

 

Minner om at alle som trener med svømmeavdelinga må være medlem i Leksvik Idrettslag, se hjemmeside Leksvikil.no 

 

På vegne av styre i svømmeavdelinga,

Irene Ruud