Møtet arrangeres iht. gjeldende smittevernbestemmelser og begrensinger i antall deltakere for fysisk oppmøte på møtedagen.
Alle møtedeltakere på melde seg på møtet på forhånd - bruk skjemaet i linken under.
Det legges opp til digital oppkoblingsmulighet for de av medlemmene som ønsker/ velger dette i påmeldingen.

PÅMELDINGSSKJEMA

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av møtesekretær
 3. Godkjenne stemmeberettigede
 4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
 5. Godkjenne innkallingen og saklisten
 6. Behandle avdelingens årsmelding
 7. Behandle avdelingens årsregnskap og kontrollutvalgets beretning
 8. Behandle innkomne saker
 9. Behandle avdelingens treningsavgifter
 10. Behandle avdelingens budsjett for 2021
 11. Valg

 Årsmøtedokumentene kan lastes ned via lenken nederst i saken. 

Forslag til saker kan fremsettes av medlemmene til skiavdelingens styre ved leder Torkil Berg pr. e-post; leder.ski@leksvikil.no innen onsdag 21. april 2021.

For mer informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.