Over 90 barn og unge har denne sesongen deltatt i ett eller flere av de renn som har vært arrangert ved Leksvik skisenter og Berg-Ugla skistadion.
På onsdagens renn fikk alle deltakere sin velfortjente deltakerpremie fra arrangørklubbene.
Premien i år var en statuett.

I tillegg fikk de utdelt en karusellpremie fra vår sponsor, Sparebank 1 SMN, dette var en fin refleksvest. Samme sponsor ga også en Strator i dagspremie.

De som som har deltatt i renn tidligere i vinter, men som ikke hadde anledning til å delta på avslutningsrenne og dermed ikke fått premie, kan ta kontakt med skiavdelingen på e-post: leder.ski@leksvikil.no for å få utdelt dette.
Vi har heller ikke fått delt ut premie for 2020-sesongen, men vi vil komme tilbake til et senere tidspunkt for dette, som vi annonseres på hjemmesiden og Facebook-siden.

Vi har i år hatt en betraktelig nedgang i antall deltakere. Vi er uansett førnøyd med årets karusell, i lys av de begrensninger vi har måtte gjennomført karusellen under i forhold til smittevern.

Det største savnet for mange har nok vært det sosiale etter selve konkurransen, med varme vaffelkaker som har blitt et fast høydepunkt på disse arrangementene.
Vi satser på at vi er tilbake til "normalen" ved neste sessong.

Leksvik IL og Berg- Ugla grendelag vil takke alle foresatte og deltakere som har stilt opp og deltatt, medhjelpere som har arrangert og ikke minst til sponsorer som har støttet opp og gitt premier til deltakerne.
Dette gjør at karusellen er og har vært populær gjennom mange år.