Leksvik idrettslag ved svømming, arrangerer sitt årlige møte for medlemmer i avdelingen.

Møtet blir gjennomført digitalt - møtelink blir sendt til de som melder seg på.
PÅMELDING INNEN 26/2 TIL: leder.svomming@leksvikil.no


Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 26.02, fortrinnsvis på e-postadr: leder.svomming@leksvikil.no

Sakliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets nettside senest én uke før møtet.

For mer informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.

 

-styret i svømming-