Leksvik idrettslag ved fotballavdelingen, arrangerer sitt årlige møte for medlemmer i avdelingen.

Saker som ønskes tatt opp til behandling i møtet må meldes til leder i avdelingen innen 09.02.2021.
Saker sendes på mail til leder.fotball@leksvikil.no.
Sakliste og saksdokumenter gjøres tilgjengelig på idrettslagets nettside senest én uke før møtet.

For mere informasjon om møtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Leksvik idrettslags lov og organisasjonsplan.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan leder i avdelingen kontaktes.

Grunnet koronasituasjonen vil det ikke bli servering på årsmøte.

Bildet er tatt av Peggy und Marco Lachmann-Anke fra Pixabay

 

-Styret i fotballavdelingen-