Klubbhuset kan leies av alle til enkle arrangementer som møter eller bursdager.
Leiepris er 500kr for 3 timers leie.

Klubbens egne lag leier lokalet kostnadsfritt (uansett avdeling).

Ta også kontakt for å få bekreftet at lokalet er ledig.
leie-troa@leksvikil.no

Evt. ring Ståle Sve Rian, tel: 99709987

 

 

Utleiekalender

Dato Tid Arrangement/Leie
18. april 20:00 Styremøte håndballavd.
20. april 20:00 Trenerforum
21. april 17:00-20:00 Klubbdommerkurs, utvidet med offsideregler
28. april 18:30 Møte trenere og lagledere barnefotball
2. mai 17:00-19:30 J6/J7 Oppstarts- og foreldremøte
9. mai 19:00-> Styremøte hovedlaget
30. mai 19:00-> Styremøte Fotballavd.
31. mai 19:00-> Møte Geitrock
1. juni 16:00-21:00 Jentefotballsamling årsklassene 2011-2014, for flere av klubbene på Fosen 
2. juni 16:00-21:00 Leksvik Skolemusikkorps
16. juni 18:00-21:00 Leksvik Skolemusikkorps Årsmøte
17-18. juni - Leksivalen
2. juli - Geitrock