Årsmøte 2023

Avholdes i klubbhuset i Hovsteinan, torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må meldes skriftlig til leder@leksvikil.no innen 8. mars 2023.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskapet i Leksvik IL er først gyldig når medlemskontigenten er betalt.

Sakliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge møteleder og sekretær.
  3. Velge to medlemmer til å signere protokollen.
  4. Godkjenne saklisten.
  5. Behandle årsmeldinger for 2022, med regnskap og materialliste for hovedlaget og avdelingene. 
  6. Fastsette medlemskontigenten 2024.
  7. Fastsette styrehonorar for 2023.
  8. Behandle budsjett for 2023 - hovedlaget og avdelingene.
  9. Behandle innkomne saker
  10. Valg.

 

Se også:

Lov og organisasjonsplan

Alle sakspapirer lastes opp på denne siden før årsmøtet.