Årsmøte 2021

Avholdes i Smia, torsdag 18. mars 2021 kl. 18:00.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må meldes skriftlig til leder@leksvikil.no innen 5. mars 2021.

Av hensyn til smitte kreves det i år påmelding for å delta i årsmøtet. Er du ikke på forhånd registrert som deltaker kan du ikke delta på årsmøtet. Påmeldingsfrist er kl. 12:00 på årsmøtedagen.

Påmelding til årsmøtet

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge møteleder og sekretær.
 3. Velge to medlemmer til å signere protokollen.
 4. Godkjenne saklisten.
 5. Behandle årsmeldinger for 2020, med regnskap og materialliste for hovedlaget og avdelingene. 
 6. Fastsette medlemskontigenten 2021.
 7. Fastsette styrehonorar for 2021.
 8. Behandle budsjett for 2021 - hovedlaget og avdelingene.
 9. Behandle innkomne saker.
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2021.
 11. Valg.

 

Se også:

Lov og organisasjonsplan