Sportsplanen er vedtatt av fotballstyret og oppdateres og implementeres av Sportslig leder.

Sportsplan fotball 2021 (oppdatert 26.11.2020)