Sportsplanen er vedtatt av fotballstyret og oppdateres og implementeres av Sportslig leder.