SVØMMETRENING I SMIA 

Vi endrer litt på treningstidene slik at vi kan gi tilbud også til 1.-4. klasse: 

 

ENDRET TRENINGSKLOKKESLETT:    

Gjelder fra uke 15: 

Mellomtrinn mandag og torsdag 18.15-19.15 (INGEN LEDIG PLASSER) 

Ungdomstrinn mandag og torsdag 19.45-20.45 (LEDIG PLASS) 

 

NYE GRUPPER: 

1.-2. klasse mandager 17.00-17.45 (må være ferdig i garderoben 18.00) 

3.-4. klasse torsdager 17.00-17.45 (må være ferdig i garderoben 18.00) 

 

Vi ønsker å presisere at dette er svømmetrening, med opplegg tilpasset aldersgruppen. Det er i utgangspunktet max 10 plasser per gruppe, dette pga at det ikke er mulighet for foreldre/foresatte og være til stede i garderobe/svømmehall. 

 

Påmelding sendes til leder.svomming@leksvikil.no  ,innen fredag 9/4. 

(Påmelding gjelder ikke de som allerede har plass på mellomtrinn- og ungdomstinnsgruppene) 

Oppgi klassetrinn, navn på barnet og kontaktinfo til foreldre/foresatte. 

Dere vil bli kontaktet i forhold til oppstart. Ved stor påmelding kan vi risikere at ikke alle får plass. Tidligst oppstart i uke 15, avhenger av godkjenning i forhold til smittevern. 

 

Vi tar forbehold om endringer i forhold til coronarestriksoner. 

 

Minner om at alle som trener med svømmeavdelinga må være medlem i Leksvik Idrettslag, se hjemmeside Leksvikil.no 

For å kunne ha et trygt tilbud må de tre grunnpilarene følges:

  1. Syke personer skal ikke møte på svømmetrening
  2. God hygiene – det vil stå håndsprit ved inngangen til garderobene
  3. Redusere kontakt mellom personer – hold minimum 1 meters avstand

Vi ser fram til å møtes i bassenget igjen!

Medlemskap i Leksvik idrettslag

Alle som deltar på aktiviteter i regi av Leksvik idrettslag skal være medlem og betale medlemskontingenten og treningsavgiften i avdelingen.

Slik blir du medlem i idrettslaget