Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar lov og organisasjonsplanen.

Vi anbefaler at alle medlemmer leser gjennom Lov og organisasjonsplan for Leksvik idrettslag.