Det er gratis å søke politiattest

En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. 

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Vi ønsker å tilby et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Før du søker politiattest må det fylles ut en bekreftelse fra idrettslaget - som du vedlegger søknaden.
Vedlegget finner du nederst på denne siden.  NB! Husk å datere bekreftelsen (nederst).

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten?
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Ta kontakt med oss om du trenger en avklaring på ditt behov for politiattest.

Politiattesten skal vises frem til fysisk kontroll

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises til fysisk kontroll for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal registrere opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Dette gjøres i Klubbadmin (Nif). Selve attesten skal beholdes av søkeren.

Ansvarlige for kontroll av politiattest i idrettslaget
Styret i idrettslaget har ansvaret for å kontrollere politiattester - og skal utnevne en person som er ansvarlig for kontroll og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara.

Leksvik IL har utnevnt følgende som er ansvarlige for kontroll av politiattester:

Mona Klefsåsvold
e-post: politiattest@leksvikil.no
telefon: 922 23 184

Thomas Ramdal (vara)
e-post: leder@leksvikil.no 
telefon: 990 40 708

Merk at politiattesten skal kontrolleres fysisk.
Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for kontroll av politiattest.
Vennligst ikke send politiattesten på sms, e-post eller andre kanaler av hensyn til personvern og GDPR.

Søke elektronisk om politiattest (politiet.no)