Sportsplanen er vedtatt av styret i håndballavdelingen og innholder verdier og visjon, instrukser og retningslinjer for trening.